wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo mazowieckie / powiat piaseczyński / gmina Prażmów

 • Znajdź dział

 • Galeria zdjęć
 • Opis i historia wsi
 • Mieszkańcy, wybitne postacie
 • Instytucje
 • Organizacje
 • Kultura i tradycja regionu
 • Miejsca kultu i martyrologii
 • Rzemiosło i rękodzieło
 • Krajoznawstwo i turystyka
 • Sport
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Działalność rolnicza
 • Działalność pozarolnicza
 • Media
 • Bibliografia, filmy, linki

Łoś

www.los.05-504.wsiepolskie.pl

Moderator: Zbigniew Merwa

Redakcja: uczniowie gimnazjum

Zostań moderatorem tematycznym

Ekologia i ochrona środowiska

Przyroda Łosia
 
We wsi Łoś przy szosie pomiędzy wsiami Łoś i Piskórka leży rezerwat Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – „Łoś”.
Jest to rezerwat leśny. Pierwotnie miał chronić wilgotną postać lasu grądowego. Obecnie zbiorowisko to wykazuje oznaki degradacji, będącej wynikiem przesuszenia podłoża. 
Drzewostan sięga 60-80 lat. Panuje w nim dąb szypułkowy, któremu towarzyszą: grab, brzoza brodawkowata i osika. Miejscami występują pojedyncze 100 letnie okazy dębu. Zwarty podszyt tworzą: kruszyna pospolita, leszczyna, głóg jednoszyjkowy, szakłak pospolity, trzmielina zwyczajna, dereń świdwa, wiąz, dziki bez czarny. W runie występują m. in. szczawik zajęczy , gwiazdnica wielkokwiatowa, narecznica samcza, sałatnik leśny i konwalijka dwulistna.
Z gatunków chronionych stwierdzono tu – marzankę wonną, konwalię majową,  podkolana białego i kruszczyka szerokolistnego.
W rezerwacie odnotowano występowanie m. in. myszołowa zwyczajnego, dzięcioła: czarnego i średniego, puszczyka, kruka, sarny, dzika, kuny leśnej, borsuka i jenota.
Do pomników przyrody w rezerwacie „Łoś” należą:
Aleja zabytkowa: 29 lip drobnolistnych, 20 kasztanowców, 1 dąb szypułkowy.