wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo mazowieckie / powiat piaseczyński / gmina Prażmów

Łoś

www.los.05-504.wsiepolskie.pl

Moderator: Zbigniew Merwa

Redakcja: uczniowie gimnazjum

Zostań moderatorem tematycznym

Krajoznawstwo i turystyka

Na terenie wsi Łoś znajdują się dwa rezerwaty przyrody:
 
Rezerwat Łoś - leży przy szosie prowadzącej z Piskórki do Łosia, w najbardziej na południe wysuniętym kompleksie lasów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Chroni 11 ha lasów. W wielogatunkowym, dorodnym drzewostanie przeważa dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki w wieku ok. 80 lat.
 
W rejonie rezerwatu przebiegają dwa znakowane szlaki piesze: zielony prowadzący z Konstancina do Złotokłosu oraz żółty łączący Piaseczno z Prażmowem.


Rezerwat przyrody Skarpa Jeziorki – leśny rezerwat przyrody założony w 1993 roku, położony na zachodnim brzegu rzeki Jeziorki. Wchodzi w skład Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Jego powierzchnia to około 7,13 ha. Chroni drzewostan parkowy o charakterze leśnym. Występuje tu wiele gatunków drzew, które zasadzone zostały ręką człowieka i stanowią w tym rejonie pewną osobliwość przyrodniczą. Największą ciekawostką jest chroniony jako pomnik przyrody tulipanowiec amerykański. Jego naturalnym regionem występowania jest Ameryka Północna.
 
 
 
Oprócz tulipanowca amerykańskiego wyróżniono dodatkowo na terenie rezerwatu pomniki przyrody:
- 2 świerki pospolite,
- 3 wiązy pospolite,
- 3 buki zwyczajne,
 
Mamy też drzewa – pomniki przyrody poza terenami rezerwatów. Ich największe skupisko mieści się się na ul. Lipowej - pomiędzy drogą główna (trasa Piaseczno-Grójec) a Doliną rzeki Jeziorki. Można tu podziwiać:

- 29 lip drobnolistnych (aleja dwurzędowa),
- 20 kasztanowców białych
 
 
Kompleksy leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, jego otuliny oraz walory krajobrazowe są magnesem dla rozwoju form turystyki aktywnej, szczególnie pieszej i rowerowej. Turystyka piesza bazuje najczęściej na wytyczonych szalkach turystycznych, które umożliwiają poznanie najwartościowszych miejsc we wsi Łoś. Coraz popularniejsza obecnie turystyka rowerowa odbywa się w oparciu o szlaki turystyczne oraz o drogi gminne i powiatowe.
Mamy w Łosiu trzy szlaki turystyczne: zielony, niebieski i pomarańczowy.

Zielony - ciągnie się z Konstancina - Jeziornej, przez Lasy Chojnowskie (rezerwat Chojnów), Żabieniec, omija Zalesie Górne, przebiega przez ŁOŚ i kończy się w Złotokłosie - Szczakach (przed Trasą Krakowską)

Niebieski - od Głoskowa (za Piasecznem), wzdłuż doliny rzeki Jeziorki (obok rezerwatu Skarpa Jeziorki w ŁOSIU), przez Tarczyn (obok stawów hodowlanych) w kierunku Grodziska Mazowieckiego.

Pomarańczowy - z centrum Piaseczna, przez Zalesie Górne, Piskórkę, rezerwat Łoś, do Prażmowa (zabytkowy dwór, park i kościół).
 
Jadąc od Trasy Krakowskiej i kierując się na Łoś, nie musisz się obawiać, że się zgubisz. Doprowadzi Cię droga o bezbłędnej nazwie "Do Łosia